Untitled Document

 

:: HABERLER & DUYURULAR ::

Untitled Document

BİLGİ NOTU 26.10.2014 / 06:01

YURTDIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN, ÜLKEMİZE İZİNE GELDİKLERİNDE KARŞILAŞABİLECEKLERİ TRAFİK KURAL VE BİLGİLERİ 1- DIŞ ÜLKELERDEN ALINMIŞ OLAN SÜRÜCÜ BELGELERİ İLE ÜLKEMİZDE ARAÇ KULLANILMASI Türk vatandaşları ve ilgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere yabancılar, dış ülkelerden aldıkları cins için geçerli sürücü belgeleri ile yabancı ve Türk plakalı araçları ülkemizde kullanabilirler. Ancak, turistler ve geçici bir süre için gelenler dışında herhangi bir iş, hizmet veya eğitim amacıyla ülkemizde bulunan yabancıların ise konsolosluk veya noter tarafından tercüme edilmiş tasdikli sürücü belgesi örneklerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları mecburidir. 2- DIŞ ÜLKELERDEN ALINMIŞ OLAN SÜRÜCÜ BELGELERİNİN TÜRK SÜRÜCÜ BELGELERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ İlgili Kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere istekleri halinde Türk vatandaşlarının ve yabancıların, dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri, eğitim ve sınav şartı aranmadan karşılığı veya dengi olan sürücü belgeleri ile değiştirilir. Ancak, Türk vatandaşları yurda dönüşlerinde 1 yıl içinde sürücü belgelerini değiştirmedikleri takdirde, değiştirinceye kadar araç kullanamazlar. Bu belgeler değiştirilirken; a) Eğitim ve sınav şartı hariç, sürücü belgesi alacaklar için aranan yaş, sağlık ve Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen, Türk Ceza Kanunu’ndaki belli suçlardan hükümlü olmama şartları aynen aranır. b) İkili veya çok taraflı anlaşma hükümleri ile uygulamalar saklı kalmak üzere yabancılardan diplomatik muafiyeti olanlar için hiçbir şart aranmadan beyanları ile yetinilir. Diğer yabancılar için belgeleri değiştirilmekle birlikte gerektiğinde Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile inceleme ve araştırma yapılabilir. ÜLKEMİZDE KULLANILAN SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI VE KULLANACAĞI ARAÇ CİNSLERİ “A1” Sınıfı Sürücü Belgesi : Motorlu bisiklet kullanacaklara, “A2” Sınıfı Sürücü Belgesi : Motosiklet kullanacaklara, “B” Sınıfı Sürücü Belgesi : Otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklara, “C” Sınıfı Sürücü Belgesi : Kamyon kullanacaklara, “D” Sınıfı Sürücü Belgesi : Çekici kullanacaklara, “E” Sınıfı Sürücü Belgesi : Otobüs kullanacaklara, “F” Sınıfı Sürücü Belgesi : Lastik tekerlekli traktör kullanacaklara, “G” Sınıfı Sürücü Belgesi : İş makinası türünden motorlu araçları kullanacaklara, “H” Sınıfı Sürücü Belgesi : Özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak hasta veya sakatlara, “K” Sınıfı Sürücü Aday Belgesi : Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre, sürmeyi öğrenmek isteyen sürücü adaylarına, belli süre ile, Verilen sürücü belgeleridir. SÜRÜCÜ BELGESİ SAHİBİNİN KULLANMAYA YETKİLİ OLDUĞU DİĞER SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI Araçları kullanma yetkisi; 1. A1, F, G ve H sürücü belgeleri ile yalnız kendi sınıflarındaki araçlar, 2. A2 sınıfı sürücü belgesi ile A1, 3. B sınıfı sürücü belgesi ile F, 4. C sınıfı sürücü belgesi ile B ve F, 5. D sınıfı sürücü belgesi ile C, B ve F , 6. E sınıfı sürücü belgesi ile B, C,ve F, Sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir. 3- ÜLKEMİZDEKİ YOLLARDA ARAÇLARIN HIZ LİMİTLERİ ARAÇ CİN ARAÇ CİNSİ YERLEŞİM YERİ İÇİNDE YERLEŞİM YERİ DIŞINDA OTOYOLLARDA ŞEHİRLERARASI ÇİFT YÖNLÜ KARAYOLLARINDA BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA Otomobil (M1),(M1G) 50 90 110 120 Minibüs (M2), 50 80 90 100 Panelvan (N1) 50 85 100 110 Kamyonet (N1), N1G) 50 80 85 95 Motosiklet (L3) 50 80 90 100 Motosiklet (L4, L5, L7) 50 70 80 80 4- BAZI TRAFİK SUÇLARINA ÜLKEMİZDE VERİLEN CEZALAR AŞAĞIYA ÇIKARTILMIŞTIR. SUÇUN NEVİ’İ CEZASI İHBARNAME PEŞİN Sürücü belgesiz araç kullanmak 1.462,00 TL 1.096,50 TL Trafik Işıklarına riayet etmemek 172,00 TL 129,50 TL Hız sınırlarını yüzde ondan yüzde otuza kadar aşmak (yüzde otuz dahil) 172,00 TL 129,00 TL Hız sınırını yüzde otuzdan fazla aşmak 356,00 TL 267,00 TL Trafiği düzenleme ve denetlemekle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak 172,00 TL 129,00 TL Şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek 80,00 TL 60,00 TL Geçme kurallarına riayet etmemek 170,00 TL 129,00 TL Emniyet takmadan araç kullanmak 80,00 TL 60,00 TL Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak 80,00 TL 60,00 TL (Ayrıca, eksiklik giderilinceye kadar araç trafiktin men edilir) Yönetmelikte belirtilen miktarın üzerinde ( hususi araçlar için 0.50, diğer araçlar sürücüleri için 0,20 promil) alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülerin, suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içerisinde; birinci defasında, sürücü belgesi 6 ay geçici olarak geri alınmakta ve 727,00 TL (peşin 545,25 TL) para cezası, ikinci defasında sürücü belgesi 2 yıl süre ile geçici olarak trafik zabıtasınca geri alınmakta ve 911,00 TL (Peşin 683,25TL) para cezası uygulanır. Ayrıca bu sürücüler Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimine tabi tutularak eğitimde başarılı olanların sürücü belgeleri iade edilir. Üç ve üçten fazlasında ise, sürücü belgeleri beş yıl süre ile trafik zabıtasınca geri alınmakta 1.462,00 TL (peşin 1.096,50 TL) para cezası uygulanmakta olup, geri alma süresi sonunda ise Psiko-teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzman Muayenesine tabi tutularak muayene sonunda uygun görülenlerin sürücü belgeleri iade edilmektedir. Sürücü belgesinin iadesi sırasında idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şartı aranır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 3.741,00 TL (peşin 2.805,75 TL) idari para cezası verilir ve sürücü belgesi beş yıl süreyle geri alınır. Bu kişiler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır. Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde aynı kuralı beş defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süreyle geri alınır. Süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir. Sürücü belgesine geçici olarak el konulanların, el koyma süresi sonunda sürücü belgesini Ülkemizden alacağını beyan etmesi durumunda, cezai müeyyideyi uygulayan İl Emniyet Müdürlüğünce sürücü belgesi iade edilmekte, aksi takdirde Valiliklerimizce sürücü belgesinin verildiği ülkeye iade edilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilmektedir. 5- YABANCI PLAKALI ARAÇLARIN ÜLKEMİZDE KULLANILMASI Yabancı ülkelerde tescilli araçların ülkemize giriş işlemleri belli bir süre ülkemizde kalması için izin verilmek suretiyle gümrük müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Gümrük müdürlüklerince verilen süreyi geçirdiği trafik kontrollerinde tespit edilen araçlar yurt dışı edilmek üzere trafik denetim ekipleri tarafından trafikten men edilmektedirler. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin getirdikleri taşıtlara 365 günlük dönem içerisinde 180 gün süre, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden malulen emekli olanlar ile ön emeklilik hakkı kazananlar dahil yurtdışından emekli olanların emeklilik belgesini ibraz etmeleri halinde taşıtlarına 360 gün süre ile izin verilmektedir. Tatilini geçirmek üzere Ülkemize gelip gidecek vatandaşlarımızın Ülkemizde herhangi bir suç unsuru bulunan olayla karşı karşıya geldiklerinde güvenlik güçlerimiz olan Polis Teşkilatına ait 155, Jandarma Teşkilatına ait 156 nolu telefon numaralarını arayabilirler.


YENİ SÜRÜCÜ KURSLARI YÖNETMELİĞİ 15.09.2013 / 23:21

29 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28661 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarını kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesi ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, b) Diğer personel: Kursta eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personeli, c) Dönem: Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin toplam süresini, ç) Direksiyon eğitim simülatörü: Kursiyerlere, akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaşılmasını sağlamak amacıyla bilinçli araç kullanımının temel unsurlarını kazandırıp, gerçekçi bir trafik akışı ile eğitim almalarını sağlayan yazılım ve donanımı, d) Eğitim ve sınav çekicisi: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan, çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu taşıtı, e) Eğitim personeli: Kursta görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici gibi görevlileri, f) Eğitim ve sınav kamyonu: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramdan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu taşıtı, g) Eğitim ve sınav motosikleti: İki veya üç tekerlekli, sepetli veya sepetsiz motorlu araçları, ğ) Eğitim ve sınav otobüsü: Yapısı itibarıyla sürücü yerinden başka en az yirmi üç oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu taşıtı, h) Eğitim ve sınav otomobili: Yapısı itibarıyla sürücü yerinden başka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu taşıtı, ı) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü, i) Kurs: 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarını, j) Lastik tekerlekli traktör: Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım araçlarını, k) Motorlu eğitim ve sınav bisikleti: Silindir hacmi 50 cm3 ü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50’km den az olan bisikleti, l) Müdür: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun müdürünü, m) Operatörlük belgesi: İş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklara, Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurumlarca verilen belgeyi, n) Römork: Motorlu araçla çekilen, insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı, o) Sürücü: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi, ö) Şehirler arası karayolu: 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen yerleşim yeri dışında motorlu araçların cins ve kullanım amaçlarına göre en çok hız sınırlarında sürülebileceği şehirler arası çift yönlü karayolları, bölünmüş yollar ve otoyolları, p) Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçları, r) Trafik: Yayalar, hayvanlar ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerini, s) Valilik: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun bulunduğu ilin valiliğini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kurslarda Verilen Eğitimin Amacı, Sertifika Sınıfları ve Süreleri Kurslarda verilen eğitimin amacı MADDE 5 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında verilen eğitim hizmetlerinin amacı, motorlu taşıt sürücüsü eğitimi vermek ve yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanlara sertifika düzenlemektir. Sertifika sınıfları MADDE 6 – (1) Kurslar, karayollarında seyreden araçların cins ve gruplarına göre aşağıda belirtilen sertifika sınıflarında eğitim verirler: a) Motorlu bisiklet kullanacaklar için “A1” sınıfı sertifika, b) Motosiklet kullanacaklar için “A2” sınıfı sertifika, c) Otomobil, minibüs ve kamyonet kullanacaklar için “B” sınıfı sertifika, ç) Kamyon kullanacaklar için “C” sınıfı sertifika, d) Çekici kullanacaklar için “D” sınıfı sertifika, e) Otobüs kullanacaklar için “E” sınıfı sertifika, f) Lastik tekerlekli traktör kullanacaklar için “F” sınıfı sertifika, g) İş makinesi türünden motorlu araç kullanacaklar için “G” sınıfı sertifika, ğ) Engelli bireylerin kullanabilecekleri şekilde özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil kullanacaklar için “H (motosiklet)”, “H (otomobil)” sınıfı sertifika, h) Otomobil, kamyon ve otobüsün arkasına yüklü ağırlığı 750 kg’dan fazla römork takarak kullanacaklar için “Römork sınıfı sertifika”. Sertifika sınıflarının eğitim süreleri MADDE 7 – (1) Bütün sertifika sınıflarında trafik ve çevre dersi 16, ilk yardım dersi 8, araç tekniği dersi 6 saat teorik olarak verilir. Direksiyon eğitim derslerine ise direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde devam edilir. (2) Akan trafikte eğitim alacak düzeye gelen kursiyerlerin direksiyon eğitimi ders süreleri; a) “A1” ve “A2” sınıfı sertifikalar için 10 saat, b) “B” sınıfı sertifikalar için 12 saat, c) “C” ve “E” sınıfı sertifikalar için 24 saat, ç) “D” sınıfı sertifikalar için 30 saat, d) “F” sınıfı sertifikalar için 10 saat, e) “H (motosiklet)” sınıfı sertifikalar için 10 saat, f) “H (otomobil)” sınıfı sertifikalar için 12 saat, g) “B”, “C” ve “E” sınıfı sertifikası bulunanlardan, römorklu araç kullanma sertifikası almak isteyenlerin göreceği römorklu araç kullanma eğitimi dersi 5 saattir. (3) Yukarıda belirtilen direksiyon eğitimi dersleri şehir içi ve şehirlerarası karayollarında akan trafikte yapılır. (4) “A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (motosiklet)” ve “H (otomobil)” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere en az 2 saat, “C”, “D” ve “E” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere ise en az 4 saat akan trafikte gece araç kullandırılarak uygulama yaptırılması zorunludur. (5) Direksiyon eğitimi dersi sonunda kendilerini yeterli görmeyen kursiyerlerin talep etmeleri durumunda akan trafik içerisinde ek direksiyon eğitimi dersi verilir. Bu durumdaki kursiyerler aldıkları dersler için ilan edilen ücret üzerinden ödeme yaparlar. (6) Direksiyon eğitimi derslerinin tamamı; a) “A1” sınıfı sertifikalarda; motorlu eğitim ve sınav bisikleti, b) “A2” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav motosikleti, c) “B” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav otomobili, ç) “C” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav kamyonu, d) “D” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav çekicisi (römork takılı olarak), e) “E” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav otobüsü, f) “F” sınıfı sertifikalarda; lastik tekerlekli traktör, g) “H (motosiklet)” sınıfı sertifikalarda; hasta ve engelli için özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş motosiklet, ğ) “H (otomobil)” sınıfı sertifikalarda; hasta ve engelli için özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş otomobil, h) “B”, “C” ve “E” sınıfı sertifikası olup aracına römork takarak kullanılan sertifikalarda; yüklü ağırlığı 750 kg’ı geçen römork takılı eğitim otomobili, eğitim kamyonu veya eğitim otobüsü, ile yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kursun Açılması, Kapatılması ve Cezalandırılması Kursların açılması MADDE 8 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. Kursların kapatılması ve cezalandırılması MADDE 9 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi durumunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kurslara Müracaat Esasları, Kayıt ve Nakil Kurslara müracaat esasları MADDE 10 – (1) Kursa kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar: a) Yaş şartı; 1) “A1”, “A2”, “F” ve “H (otomobil)” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifikalar için on yedi, 2) “B” ve “G” sınıfı sertifikalar için on sekiz, 3) “C”, “D” ve “E” sınıfı sertifikalar için yirmi iki (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksek okul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.) yaşını bitirmiş olmak. b) Öğrenim şartı; öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak, c) Sağlık bakımından 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşıdığını belgelendirmek, ç) Hükümlülük bakımından 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinden, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinden, 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 29 uncu maddesinden, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak, d) Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması veya daha önce verilmiş fakat geri alınmış olan sürücü belgesinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda öngörülen şartların sağlanarak sahibine iade edilmiş olması. Kayıtta istenecek belgeler MADDE 11 – (1) Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden; 1) T.C. kimlik numarası, 2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği, 3) Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf, 4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu, 5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.), 6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında belge alacaklar için mevcut sürücü belgesinin veya sürücü sertifikasının fotokopisi. b) Yabancı uyruklu kursiyerlerden; 1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi, 2) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi, 3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu, 5) Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf, istenir. c) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir. Kursiyer kaydı MADDE 12 – (1) Kursiyerler, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursuna Kayıt Formunu (EK-1) kurs müdürünün gözetiminde doldurup 11 inci maddede belirtilen belgelerle kurs müdürlüğüne müracaat ederler. Kayıt formu ve ekleri incelendikten sonra kursiyerin hangi sertifika sınıfına katılacağı belirtilerek Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kayıt Defteri (EK-2)’ne ve Özel MTSK Modülüne kaydı yapılır. (2) Kursiyerlerin kursa kaydı, döneme ait grup başlama tarihlerinden önce yapılır. (3) Kursa kayıt olacak kursiyerlerin: a) Yurt dışından aldıkları sürücü belgesini, ülkemizde dengi olan sınıftaki sürücü belgesi ile değiştirdikten sonra başka sınıf sürücü sertifikası almak üzere kursa kaydı yapılır. b) “G” sınıfı sürücü belgesi almak üzere kursa kayıt yaptırabilmeleri için İş Makineleri Kullanma Sertifikasına (Operatörlük Belgesi) sahip olmaları gerekmektedir. Kursiyerlerin nakli MADDE 13 – (1) Kurucusunun başvurusu veya inceleme sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından kapatılacak olan ya da kapatılan kurslarda kayıtlı olan kursiyerlerin il sınırları içinde başka kurslara nakli yapılır. BEŞİNCİ BÖLÜM Kursa Devam ve Disiplin Kursa devam MADDE 14 – (1) Kursa kayıt olan kursiyerlerin kursa devam etmeleri esastır. (2) Direksiyon eğitimi dersi ile her teorik ders için ayrı ayrı olmak üzere ders saati sayısının 1/5'inden fazla derse devam etmeyenlerin kurstan kayıtları silinir. Direksiyon eğitimi ders saati sayısının 1/5'i veya daha az devam etmeyenler için bir defaya mahsus olmak üzere kursiyerin durumu da dikkate alınarak o dönemde kurs müdürünün uygun göreceği bir zamanda devam etmediği süre kadar telafi programı uygulanır. Direksiyon eğitimi dersi telafi programları için kursiyerlerden devam ettikleri derslerin ücreti alınır. (3) Direksiyon eğitimi dersinin telafi programına da devam etmeyenlerin kurstan kayıtları silinir. Sınav hakkı ve kayıt yenileme MADDE 15 – (1) Teorik derslerin eğitimini tamamlayan kursiyerler teorik eğitim sınavına, direksiyon eğitimi dersini tamamlayan kursiyerler de direksiyon eğitimi dersi sınavına girerler. Sınavlara herhangi bir nedenle girmeyenlerle sınavda başarısız olanlar yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç dönem daha sınavlara girebilirler. Direksiyon sınavında başarısız olan kursiyerler istemeleri hâlinde ilan edilen kurs ücretini ödemek kaydıyla yeniden eğitim alabilirler. (2) Ancak; a) Sınavlar sırasında yatakta tedaviyi gerektiren bir hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmadığını belgelendirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapıldığı günün akşamına kadar, b) Yangın, deprem ve benzeri tabiî afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmî bir makamdan alacakları belgeyi, kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört dönem sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamayanlar bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler. (3) Teorik derslerin sınavlarında başarılı olup direksiyon eğitimi dersi sınavlarında dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler istemesi hâlinde aynı kursta ilan edilen direksiyon eğitimi dersinin ücretini ödemek ve sertifika sınıfında belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersi almak kaydıyla dört dönem daha sınava girebilir. (4) Teorik derslerin sınavından dört dönem sonunda, direksiyon eğitimi dersi sınavında ise ikinci dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler, kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler. ALTINCI BÖLÜM Kurslarda Eğitim ve Öğretim Kurslarda eğitim ve öğretim MADDE 16 – (1) Kurslarda; trafik ve çevre, ilk yardım ve araç tekniği dersleri teorik, direksiyon eğitimi dersi uygulamalı olarak yapılır. Teorik derslerin eğitimi tamamlandıktan sonra direksiyon eğitimi dersine başlanır. (2) Üniversite ve yüksekokullar ile lise ve dengi okullarda zorunlu trafik ve çevre, ilk yardım ve motor derslerinden başarılı olduklarını belgeleyenler ile 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlk Yardım Yönetmeliği gereğince ilkyardımcı sertifikasına sahip kişiler ilk yardım dersinden istemeleri hâlinde eğitime tabi tutulmazlar sadece sınavlara girerler. (3) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereğince sürücü belgelerinin iki ay süre ile geri alınması sonucu eğitime alınacak sürücüler, bu iki aylık süre içinde özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında trafik ve çevre dersine devam ederler. Bu kursa devam edenlere kurs müdürlüğünce belirtilen eğitimi aldıklarına dair belge verilir. (4) Kurslarda günde 2 saatten az 6 saatten fazla teorik ders yapılamaz. Direksiyon eğitimi dersleri her bir kursiyer için ayrı ayrı olmak üzere günde 2 saatten fazla yapılamaz. (5) İşitme engelli bireylere “H (motosiklet)”, “H (otomobil)” sınıfı sertifika vermek isteyen kurslarda; kurs tarafından teklif edilen özel alan bakımından yeterli bir uzman, valilik izni ile görevlendirilir. İşitme engelli bireylere dersi aktaracak olan uzman, teorik ve direksiyon eğitimi derslerine usta öğreticilerle birlikte girerek öğreticilerin anlattıkları konuları özel metotlarıyla kursiyerlere aktarırlar. (6) Yabancı uyruklular ve öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan Türkçe bilmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlere eğitim verecek kurslara, yükseköğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini bilen yeminli bir tercüman veya millî eğitim müdürlüğünce yükseköğrenim görmüş ve yabancı dil bilgisi yönünden yeterli bulunan bir kişi valilik izni ile görevlendirilir. Tercüman teorik ve direksiyon eğitimi derslerine usta öğreticileriyle birlikte girer. Öğreticiler tarafından anlatılan ders konuları tercüman tarafından kursiyere tercüme edilir. Teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarında tercüman görevlendirilir. Ücret kursiyer tarafından karşılanmak kaydıyla teorik derslerin sınavlarında tercüman görevlendirilir. (7) Dönemler her ayın ilk on günü içinde kurslarca belirlenen tarihlerde başlatılır. Bir dönemde kurs kontenjanını aşmamak şartıyla üç farklı tarihte grup açılabilir. Her dönemin teorik ve direksiyon eğitimi dersleri 60 gün içinde tamamlanır. (8) Bir dönemde kurs, kurs kontenjanını geçmemek şartıyla “A1”, “A2”, “H (motosiklet)” ve “F” sınıfı bir direksiyon eğitim ve sınav aracı için en fazla 20, “B” ve “H (otomobil)” sınıfı bir direksiyon eğitim ve sınav aracı için en fazla 15, “C”, “D” ve “E” sınıfı için ise en fazla 10 kursiyerin kursa kaydı yapılabilir. Ancak başka sınıf sürücü sertifikası olup “C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika alacaklardan iki kursiyer bir kursiyer olarak hesaplanır. Direksiyon eğitim araçları MADDE 17 – (1) Kursta kullanılacak direksiyon eğitimi ve sınav araçları kursun kurucusu adına kayıtlı olması gerekmektedir. (2) Kurslarda direksiyon eğitiminde kullanılacak olan araçlara gerekli izin aşağıda belirtilen esaslara göre valiliklerce verilir: a) Kurs müdürlükleri direksiyon eğitim ve sınav aracıyla ilgili olarak aracın plaka, şasi ve motor numaraları ile birlikte “A1”, “A2”, “F” ve “H (motosiklet)” sınıfı hariç çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli, her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olduğunu; araçların, tüzel kişilik olan kurslarda kurs, gerçek kişiye ait kurslarda gerçek kişi adına kayıtlı olduğunu belirten “Motorlu Araç Trafik Belgesi” ve “Araç Tescil Belgesi” ile millî eğitim müdürlüklerine müracaat edilir. b) Direksiyon eğitim araçlarının “A1”, “A2”, “F” ve “H (motosiklet)” sınıfı dışında çift fren, çift debriyaj, tek direksiyon sistemli olduğunun “Motorlu Araç Tescil Belgesi” ne “sürücü kursu aracı” olarak işlenmiş olması gerekir. Yapılan inceleme sonucunda bilgi ve belgeler arasında uygunluğun bulunması hâlinde eğitim öğretim etkinliğinde kullanılacak araca Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitim Aracı İzin Formu’na (EK-8) göre kullanım izni verilerek Özel MTSK Modülüne kaydı yapılır. Direksiyon eğitim aracı eğitim ve sınav dışında başka amaçla kullanılamaz. c) Direksiyon eğitim aracının her iki ön kapısına ve ön kaputuna ait olduğu kursun adı ve telefonu yazılır. Bunun dışında başka bir yazı yazılmaz. ç) Direksiyon eğitim aracının üst kısmına mavi zemin üstüne beyaz yazı ile ön ve arkasında “Sürücü Adayı” ifadesi bulunan ve görülebilir net alanı 15x60 ebadındaki fosforlu veya ışıklı levha konulur. d) Direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacak bütün araçların yetkili kuruluşlarca muayenesinin yapılmış ve trafiğe çıkması uygun görülmüş olması ve mevsim şartlarına uygun donanıma sahip olması gerekmektedir. Bu araçlardan “A1”, “A2”, “H (motosiklet)”, “H (otomobil)” ve “B” sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacaklar 10 yaşından, “C”, “D”, “E” ve “F” sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacaklar 20 yaşından büyük olamaz. Araçların yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. e) Sınavda kullanılmak üzere Sınav Yürütme Komisyonu’na bildirilen aracın arıza yapması veya millî eğitim müdürlüğünce geçerli sayılabilecek bir nedenle sınavda kullanılamaması hâlinde şartlara haiz başka bir araçla o günkü sınav yapılabilir. (3) Direksiyon eğitim ve sınav araçlarında; a) Direksiyon eğitim ve sınav aracının kursa ait olduğuna ilişkin ruhsatnamenin aslı, b) Usta öğreticinin çalışma izninin bir örneği, c) O araçla eğitim görecek kursiyerlerin isim ve çalışma saatlerini gösterir liste, ç) Direksiyon eğitim ve sınav aracının kullanım izin onayının (Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitim Aracı İzin Formu (EK-8)) bir örneği, d) Direksiyon eğitim dersinin yapıldığı tarih, saat ve konularını belirten ayrıca ders sonunda öğretici ile kursiyer tarafından ad ve soyadı yazılarak imzalanacak olan “Direksiyon Eğitim Takip Formu”, e) Karayollarındaki akan trafik içinde yapılacak eğitim ve sınav için ayrıca kurs müdürlüğünce düzenlenmiş olan “K” sınıfı sürücü aday belgesi (Ek-5), bulunur. Direksiyon eğitim alanı ve direksiyon eğitim simülatörü MADDE 18 – (1) Direksiyon eğitim alanının kursun bulunduğu ilçe sınırları içinde ve kurs binasına en fazla 30 km mesafede bulunması gerekir. Büyükşehir statüsündeki illerde faaliyette bulunan kursların direksiyon eğitim alanının ise kursun bulunduğu büyükşehri oluşturan ilçelerin sınırları içinde ve kurs binasına en fazla 30 km mesafede bulunması gerekir. (2) Direksiyon eğitim simülatörünün; kursiyerlerin değerlendirilebilmesine ilişkin kriterler sunması, gerçek araç donanımlarına, algı ve refleks ölçen senaryolara sahip olması, her sürücü adayına ait eğitim kayıtlarını ve sonuçlarını arşivleyebilmesi gerekir. (3) Kurslar; direksiyon eğitim alanlarını ve dinlenme tesisleri ile direksiyon eğitim simülatörüne ilişkin şartlar Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlara uygun şekilde düzenlerler. (4) Kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi gördükleri süre içinde eğitim alanındaki uygulamaların sağlıklı yapılabilmesi için kursta görevli bir kişi direksiyon eğitim alanı sorumlusu olarak görevlendirilir. (5) Birden fazla kurs tarafından kullanılan direksiyon eğitim alanlarının kiralık olması hâlinde mevcut kiracıların muvafakati alınmak kaydıyla arsa sahibi ile her kurs için ayrı ayrı kira sözleşmesi yapılır. Direksiyon eğitimi MADDE 19 – (1) “G” sınıfı sertifika alacak kursiyerler hariç, kursiyerlere karayollarındaki akan trafikte araç kullanabilmeleri için kurs müdürlüğünce “K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi” (EK-5) düzenlenir. (2) Direksiyon eğitimi dersinde “K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi” ne direksiyon usta öğreticisinin, sınavda ise direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyon başkanının bilgileri yazılır. (3) Kursiyerlerin direksiyon eğitimleri ders programları çerçevesinde çalışma planına göre yapılır. (4) “H (motosiklet)”, “H (otomobil)” sınıfı hariç otomatik vitesliler dâhil özel amaçlı taşıtlarla direksiyon eğitimi dersi ve sınavı yapılmaz. (5) “A1”, “A2”, “F” ve “H (motosiklet)” sınıfı dışında çift fren, çift debriyaj, tek direksiyon sistemi bulunmayan ve her türlü donanımı sağlam olmayan, trafiğe hazır durumda bulunmayan araçlarla direksiyon eğitimi dersi ve sınavı yapılmaz. Çalışma saatleri MADDE 20 – (1) Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin çalışma saatleri, haftanın bütün günlerinde 07:00 ile 23:00 saatleri arasında kursiyerlerin talep ve ihtiyacına göre kurs müdürlüğünce tespit edilir. Gece eğitimleri gün batımından sonra başlar. Bu saatler il milli eğitim müdürlüklerince “Özel MTSK Modülü”ne girilir. Ders saatleri MADDE 21 – (1) Bir ders saati süresi elli dakikadır. İki ders saati arasındaki dinlenme süresi on dakikadır. Teorik derslerin uygulamalı konuları iki ders saati birleştirilerek blok ders hâlinde yapılabilir. Direksiyon eğitimi dersi, blok ders olarak yapılamaz. YEDİNCİ BÖLÜM Öğretim Programları ve Çalışma Planları Öğretim programları MADDE 22 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında uygulanacak öğretim programları bütün sertifika sınıflarında kursiyerlere; trafikte sürücü davranışları, trafik kuralları, trafik mevzuatı ve benzeri konuları içeren trafik ve çevre dersi, trafikte temel ilk yardım uygulamaları ile ilgili konularını içeren ilk yardım dersi, araçların teknik özellikleri ve temel bakım-onarım konularını içeren araç tekniği dersi teorik olarak, alacakları sertifika sınıflarına göre araçları sürebilmek için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanmalarına yönelik uygulamaları içeren direksiyon eğitim dersleri Bakanlıkça hazırlanır. Çalışma planları MADDE 23 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarınca kursiyerlerin teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin gün ve saatlerinin yer aldığı çalışma planı dönem başlamadan önce “Özel MTSK Modülüne” girilir ve eğitimler planda belirtilen saatlerde yapılır. (2) 14 üncü maddeye göre yapılacak telafi eğitimi derslerinin gün ve saatlerinin yer aldığı çalışma planı da “Özel MTSK Modülüne” girilir. SEKİZİNCİ BÖLÜM Kurs Personeli, Görevlendirme, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Görevlendirme ve görevden ayrılma MADDE 24 – (1) Kursta çalışacak personelin görevlendirilmesi ve görevden ayrılması işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. (2) Kursta, yüz ceza puanının doldurulması, alkollü olarak araç kullanılması veya hız sınırının aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara eğitim personeli olarak görev verilmez, görevli iken sürücü belgesi geri alınanların da görevine son verilir. Görev, yetki ve sorumluluklar MADDE 25 – (1) Kurstaki eğitim personeli ile diğer görevliler; görev, yetki ve sorumlulukları bakımından 5580 sayılı Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri ve dengi resmî kurumlarda görevli personelle ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Kursta görevlendirilecek personel MADDE 26 – (1) Kurslarda; a) Kurs müdürü, b) Eğitim personeli, görevlendirilir. (2) Ayrıca kurslarda isteğe bağlı olarak diğer personel de görevlendirilebilir. Eğitim personelinde aranacak şartlar MADDE 27 – (1) Eğitim personelinin görevlendirilmesinde en az yüksekokul mezunu olmak üzere aşağıdaki şartlar aranır: a) İlk yardım dersi için, İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış “İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası” sahibi olmak, b) Trafik ve çevre dersi için en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmak şartıyla, 1) Üniversitelerin trafik ve çevre bilgisi ile ilgili alanlarından mezun olmak, 2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Trafik ve Çevre Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak, gerekir. c) Araç tekniği dersi için; 1) Üniversitelerin otomotiv bölümleri lisans veya ön lisans mezunu olmak, 2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Araç Tekniği Öğreticiliği Belgesi” veya “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak, gerekir. ç) Direksiyon eğitimi dersi için; 1) Üniversitelerin direksiyon eğitimi ile ilgili alanlarından ön lisans veya lisans mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan sürücü belgesi sahibi olmak, 2) Yüksekokul mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmaları koşuluyla Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi”ne sahip bulunmak (Herhangi bir sınıftan “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” bulunanlar başka bir sınıf sürücü belgesi aldığında bir yıl sonra yeni sertifika grubunda eğitim verebilir.) gerekir. (2) “H (otomobil)” ve “H (motosiklet)” sınıfı sürücü sertifikası alacak işitme ve konuşma engelliler için işitme ve konuşma engellilerle iletişim kurma alanında belgesi bulunan personel geçici görevlendirilir. (3) Türkçe bilmeyen yabancı uyruklular ve öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan Türkçe bilmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için tercümanlık yapabileceğine dair belgesi bulunan personel geçici görevlendirilir. DOKUZUNCU BÖLÜM Sınavlar ve Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Komisyonları Sınavlar MADDE 28 – (1) Teorik derslerin sınavı, Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre merkezî sistemle veya elektronik ortamda yapılır. Merkezi sistemle teorik derslerin sınavı yapıldıktan sonra sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden haftadan itibaren direksiyon eğitimi dersi sınavları millî eğitim müdürlüklerince uygulamalı olarak yapılır. Direksiyon eğitimi dersi sınavlarında başarısız olanların sınav tarihleri il milli eğitim müdürlüklerince belirlenir. Ayrıca elektronik sınava girerek sınavda başarılı olan kursiyer sayısı o dönemde ilçedeki kayıtlı kursiyerlerin %50’sinden veya 300 kursiyerden fazla olması hâlinde direksiyon eğitimi dersini tamamlamak şartıyla direksiyon eğitimi dersi sınavlarına alınır. Direksiyon eğitimi dersi sınavında başarısız olan kursiyerler, elektronik sınava giren kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi sınavlarına dâhil edilebilir. (2) Direksiyon eğitimi dersi sınavlarında (EK-3) ve (EK-4) kullanılır. Sınavlar akan trafikte, “A1”, “A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifikanın sınavı ise akan trafikte ve (EK-7) krokide belirtilen şekilde düzenlenmiş alanda yapılır. Sınavlarda başarı gösterenlere Özel Motorlu Taşıt Sürücüsü Sertifikası (EK-6) verilir. (3) Kurslarda görevli eğitim personeli sınav komisyonlarında görevlendirilemez. (4) Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır. Direksiyon eğitimi dersi sınavları 32, 33, 34, 35 ve 36 ncı madde hükümlerine göre yapılarak, (EK-3) ve (EK-4) “Direksiyon Sınavını Değerlendirme Formu”na göre değerlendirilir. (5) Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile başkasını sınava girdirmeye teşebbüs eden veya girdirenler hakkında sınav yürütme komisyonunca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu kursiyerlerin kurstan kayıtları silinir ve bu kişilere ancak bir takvim yılı sonra yeniden kursa kayıt hakkı tanınır. Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenlerin kurslarda görevli olmaları hâlinde görevlerine son verilir ve bu kişilere kurslarda bir daha görev verilmez. Bu işlemde kusuru ve ihmali bulunan yetkililer hakkında da idari ve adli işlem yapılır. (6) Direksiyon eğitimi dersi sınavı, akan trafik içinde belirlenmiş olan güzergâhta 08:00 ile 18:00 saatleri arasında yapılır. Her kursiyer önceden belirlenen gün ve saatte sınava alınır. (7) Direksiyon eğitimi dersi sınav süresi 30 dakikadan az olamaz. Ancak sürücü adayının araç kullanmada yetersiz olması ve sürücü olamayacağına kanaat getirilmesi hâlinde sınava son verilir. Aracı, kursun usta öğreticisi sınavın başlama yerine getirir. Her kursiyerin direksiyon eğitimi dersi sınavından sonra 5 dakika ara verilir. Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu MADDE 29 – (1) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu; a) Büyükşehir statüsündeki illerde; ilçelerde, b) Büyükşehir statüsünde olmayan illerde; merkez ilçe ile diğer ilçelerde, kurulur. (2) Komisyon, sınavların belirlenen esaslara göre yürütülmesinden sorumludur. (3) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonlarının oluşumu ve görevleri Genel Müdürlükçe belirlenir. (4) Valilikçe gerekli görülmesi durumunda bir kamu görevlisi de komisyonda üye olarak görevlendirilir. Direksiyon eğitimi dersi sınavı MADDE 30 – (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavları: a) Bir ilçede direksiyon eğitimi dersi sınavına bir günde en fazla 700 kursiyerin katılması esastır. Ancak ilçede bir dönemde direksiyon eğitimi dersi sınavına girecek kursiyer sayısının 3000’i aşması durumunda, bir günde sınava girecek kursiyer sayısı 1000’i aşmamak şartı ile sınav günlerine dengeli olarak dağıtılır. b) Kursiyerleri sınava alınacak kursların sırasını sınav yürütme komisyonu belirler. Mazeretleri nedeniyle sınava önce girme talebi bulunanlar kurs müdürlüğünce sınav yürütme komisyonuna bildirilir. Komisyonun uygun görmesi durumunda bu kursiyerlere öncelik verilebilir. (2) Kurs müdürlüklerince sınav gününden en az üç gün önce; a) En çok 14 kursiyer için bir araç olmak üzere cins ve plakası belirtilmiş olan ve direksiyon eğitimi dersi sınavında kullanılacak araçların listesi, b) Her kursiyer adına sertifika sınıfına göre düzenlenmiş üçer adet (EK-3) veya (EK-4) formu, c) Sınava girecek kursiyerlerin, her sertifika sınıfı için ayrı ayrı sayıları, ç) Kursiyerin alacağı sertifika sınıfına uygun çalışma izni olan ve sınav aracında bulunacak kursta görevli direksiyon usta öğreticilerinin listesi, millî eğitim müdürlüğüne teslim edilir. (3) Sınav hakkını kullanıp başarısız olan kursiyerler nedeniyle bir günde tüm kursiyerlerine sınav yapacak sayıda direksiyon eğitimi ve sınav aracı bulunmayan kursların direksiyon eğitimi dersi sınavları, aynı haftanın cumartesi ve pazar günlerinde yine yeterli olmaması hâlinde bir sonraki hafta sonundan başlanarak diğer hafta sonlarında da yapılır. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu MADDE 31 – (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu il/ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında, biri il eğitim denetmenleri başkanı/millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü ve diğeri kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü olmak üzere bir başkan ve iki üyeden oluşturulur. Komisyonun oluşum ve görevlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir. Direksiyon eğitimi dersi sınav değerlendirme formu MADDE 32 – (1) Değerlendirmelerde tükenmez veya dolma kalem kullanılır. (2) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesi, direksiyon eğitimi dersi sınavını yaptığı her kursiyer için (EK-3) veya (EK-4) formu doldurur ve imzalar. (3) Kursiyerler için başkan ve üye tarafından ayrı ayrı düzenlenen ve imzalanan (EK-3) veya (EK-4) formlarında ikisinin de başarılı görmesi hâlinde kursiyer sınavda başarılı sayılır. Üyelerden birisinin başarılı diğerinin ise başarısız olarak değerlendirdiği durumlarda başkanın değerlendirmesi esas alınır. Kursiyer için yeni (EK-3) veya (EK-4) form doldurulup üyeler tarafından imzalanır. Başarısız olan kursiyerin başarısız olma nedeni forma yazılır. Bu formlar sınav yürütme komisyonuna teslim edilir. Direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu üyelerinin araçlardaki yerleri MADDE 33 – (1) “A1”, “A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifika sınavlarında, başkan ve üye araca binmez, ancak adayı uygun bir yerden gözleyerek ve akan trafikte başka bir araçtan takip ederek değerlendirme yapar. (2) “F” sınıfı sertifika sınavlarında da gerekli görürlerse “A1” ve “A2” sınıfında olduğu gibi değerlendirme yapılır. (3) “B”, “E” ve “H otomobil” sınıfı sertifika sınavında aday aracın sürücü koltuğunda, direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı öndeki diğer koltukta ve kurumda görevli direksiyon usta öğreticisi ile direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesi ise bir sonraki koltukta oturur. (4) “C” ve “D” sınıfı sertifika sınavında, sınav aracında sürücü koltuğu dışında tek koltuk olması hâlinde sınav, komisyon başkan ve üyesinin ayrı ayrı katılacağı ve toplam sınav süresini geçmeyecek şekilde iki aşamada yapılır. Aday aracın sürücü koltuğunda, direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı ve üyesi öndeki diğer koltukta oturur. Sınav aracında sürücü koltuğu dışında iki veya daha fazla koltuk olması hâlinde araç içinde oturma şeklinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır. “B”, “C”, “E”, “F” ve “H (otomobil)” sınıfı sertifika sınavı MADDE 34 – (1) “B”, “C”, “E”, “F” ve “H (otomobil)” sınıfı sertifika sınavları, sınav güzergâhının bulunduğu karayolunda ve akan trafik içinde başlatılır. (2) Sınavda kursiyer: a) Aracı çalıştırır ve hareket ettirir. b) Sınavın yapıldığı güzergâhta aracın cinsi ve yol için belirlenen azami hız sınırına ulaşır. c) Konilerin veya araçların arasına yola paralel olacak şekilde geri geri giderek park eder. ç) Çıkış eğimli yolda aracı durdurup yeniden ileri doğru hareket ettirir. d) Uygun yolda aracı asgari 25 metre geri viteste kullanır. e) Işıklı kavşakta sağa ve sola dönüşler yapar. f) Aracın silecek, ışık ve havalandırma gibi kumanda düğmelerini kullanır. g) Güzergâhta dönel kavşak bulunması hâlinde, dönel kavşakta dönüş yapar. “A1”, “A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifika sınavı MADDE 35 – (1) “A1”, “A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifika sınavları, sınav güzergâhının bulunduğu karayolunda ve akan trafik içinde başlatılır. Karayolu üzerinde veya hemen bitişiğinde, (EK-7)’deki krokide belirlenen mesafelere göre seyyar olarak hazırlanan sınav alanında ve akan trafikte devam ettirilerek tamamlatılır. (2) Sınavın krokiye göre uygulanması: a) 6 metre genişlik, 115 metre uzunluğundaki bir yolun 40 metrelik kısmında motor çalıştırılır ve hareket ettirilir. b) Sekiz koni etrafında slalom yaptırılır ve koniler arasından geçmeye sağdan başlatılır. c) Konilerin bitiminde sekiz çizdirilir. ç) Sağa ve sola dönüş yaptırılır. d) 8-10 metre uzunluğunda 15-20 cm genişliğinde 3-5 cm yüksekliğinde yüzeyi tırtıklı kullanılacağı zaman yere sabitlenen demir veya dayanıklı malzemeden yapılmış platform üzerinde düzlemesine hareket yaptırılır. e) Hızlanma: Motorlu bisikletler için azami hız 30 km, motosikletler için 50 km’ye çıkartılır. f) Başlangıç konisi hizasında fren yapılır ve durulur. (3) Sınavda kullanılan araç-gereçler kurslar tarafından sınav merkezinde hazır bulundurulur. Römork takılarak yapılacak sınavlar MADDE 36 – (1) “D” sınıfı sürücü sertifikası sınavı yüklü ağırlığı 10 tonu geçen römorklu veya yarı römorklu uygun çekici sınıfındaki araçlarla “B”, “C”, “E” sınıfı sürücü sertifikası sınavı ise yüklü ağırlığı 750 kg’ı geçen römorklu direksiyon eğitim araçlarıyla 34 üncü maddede belirtilen şekilde yapılır. ONUNCU BÖLÜM Sertifikaların Düzenlenmesi ve Verilmesi Esasları Sertifikaların düzenlenmesi esasları MADDE 37 – (1) Sertifika düzenlenirken; a) Sertifikalardaki tüm bilgiler tam, okunaklı, silinti ve kazıntı yapılmadan siyah mürekkeple veya bilgisayarla yazılır, imzalanır ve soğuk damgaları yapılır. Düzenleme sırasında herhangi bir sebeple iptali gerekenler, seri numarası belirtilerek bir tutanakla tespit edilir. b) Sertifikalara, sertifika almaya hak kazanılan son sınav tarihi yazılır. Sertifikaların verilmesi MADDE 38 – (1) Yapılan sınavlarda başarı gösteren kursiyerlere Özel Motorlu Taşıt Sürücüsü Sertifikası (EK-6) verilir. Sertifika bilgileri sürücü belgesi düzenlenmesine esas olmak üzere elektronik sistemle Emniyet Genel Müdürlüğüne iletilir. Sertifikanın herhangi bir sebeple iptali, kursun doğrudan bağlı bulunduğu il millî eğitim müdürlüğü tarafından yapılır. Farklı bir sınıf sertifika alma MADDE 39 – (1) Sürücü belgesi veya sürücü sertifikası sahibi olanlardan farklı bir sınıfın motorlu taşıt sürücü sertifikasını almak isteyenlerin kurs süreleri: a) “A1” veya “A2” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan başka bir sınıf sertifika almak isteyenler almak istedikleri sertifika sınıfının direksiyon eğitimi dersinin tamamına devam ederler. b) “B”, “C”, “D”, “E”, “F” veya “H (otomobil)” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan “A1”, “A2” veya “H (motosiklet)” sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler almak istedikleri sertifika sınıfının direksiyon eğitimi dersinin tamamına devam ederler. c) “F” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan “B”, “C”, “D”, “E” veya “H (otomobil)” veya “H (motosiklet)” sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler, almak istedikleri sertifika sınıfının direksiyon eğitimi dersinin tamamına devam ederler. ç) “B” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan “C” veya “E” sınıfı sertifika almak isteyenler bu sınıflara ait direksiyon eğitimi dersine 12 saat devam ederler. d) “B” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan “D” sınıfı sertifika almak isteyenler bu sınıflara ait direksiyon eğitimi dersine 18 saat devam ederler. e) “C” sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan “D’’ veya “E” sınıfı sertifika almak isteyenler “D” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan “E” sınıfı sertifika almak isteyenler “E” sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan “D” sınıfı sertifika almak isteyenler, bu sınıflara ait 6 saat direksiyon eğitimi dersine devam ederler. f) “A1”, “A2”, “B”, “C”, “D”, “E” veya “F” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan “H (otomobil)” sınıfı sertifika almak isteyenler; bu sınıflara ait direksiyon eğitimi dersinin tamamına devam ederler. g) “A1”, “A2”, “B”, “C”, “D”, “E” veya “F” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası sahibi olup da şartları uygun olanların “G” sınıfı sürücü belgesi almak istemeleri hâlinde, iş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) ile birlikte trafik tescil kuruluşlarına müracaatta bulunurlar. ğ) “B”, “C” veya “E” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası sahibi olup da araçlarına yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork takarak kullanmak isteyenler römorklu araç kullanma dersine 5 saat devam ederler. h) “G” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası sahibi olup farklı sınıf sürücü sertifikası alacaklar, yeni alacakları sertifika sınıfına ait direksiyon eğitimi dersine devam ederler. (2) Yukarıda belirtilen eğitim süreleri sonunda yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında başarılı olanlara, ilgili sertifika verilir. (3) Dış ülkelerden alınmış sürücü belgesi trafik tescil kuruluşlarında değiştirildikten sonra farklı sınıf sertifika almak için müracaat edilebilir. Zayi edilen ve yıpranan sertifikaların değiştirilmesi MADDE 40 – (1) Düzenlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde zayi edilen veya yıpranmış olan sertifikanın sahibine, dilekçeyle müracaatı üzerine sertifika aldığına dair kurs müdürlüğünce düzenlenen ve millî eğitim müdürlüğünce onaylı bir belge verilir. ONBİRİNCİ BÖLÜM Tutulması Gereken Defter ve Dosyalar Kurslarda kullanılacak belgeler MADDE 41 – (1) Kurslarda, Bakanlıkça tespit edilmiş olan ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan belgeler kullanılır. Defter ve dosyalar ile saklanma süresi MADDE 42 – (1) Defterlerin sayfaları numaralandırılır, kurs kaşesi ile tasdik edilir ve son sayfaya adedi yazılarak onaylanır. Defter ve dosyalar güvenlik altında bulundurulur, bunlar üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz. (2) Kurslarda tutulacak defter ve dosyalar şunlardır: a) Gelen-giden evrak kayıt defteri, b) Evrak dosyaları, c) Personel özlük dosyası, ç) Kursiyer yoklama fişi ve defteri, d) Ders defteri, e) Kursiyer kayıt defteri, f) Ücretsiz kursiyerlerle ilgili dosya. (3) İkinci fıkrada yer alan defter ve dosyalardaki bilgiler, her dönem sonunda yedeklemesi yapılmak koşuluyla elektronik ortamda da tutulabilir. (4) Defter ve dosyalar, 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre saklanır ve görevi yeni alana usulüne göre teslim edilir. ONİKİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Kursiyer ücretleri MADDE 43 – (1) Kurslar, teorik ve direksiyon eğitimi ders saati ücretlerini Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre belirler. Ücretsiz veya indirimli okutulacak kursiyerler MADDE 44 – (1) Kurslardaki ücretsiz veya indirimli okuyacak kursiyerler ve burslarla ilgili işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre tespit edilir. Sertifikaların sürücü belgesine dönüştürülmesi MADDE 45 – (1) Kursu başarı ile bitiren kursiyerler, sertifikalarını kursun bulunduğu mahaldeki trafik tescil şubelerine, kurs mahallinde trafik tescil şubesi bulunmaması hâlinde ise o yerleşim biriminin bağlı bulunduğu il veya ilçedeki trafik tescil şubesine, sınıfına uyan sürücü belgesi ile değiştirilmek üzere en geç iki yıl içinde başvururlar. Süresi içerisinde sınıfına uyan sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erer. Sertifikalar sürücü belgesiyle değiştirilmedikçe karayolunda araç kullanılamaz. Denetim MADDE 46 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu her yıl en az bir defa eğitim denetmenlerince denetime tabi tutulur. Genel Müdürlük veya valiliklerce gerekli görülürse ayrıca kurslar ve yapılan sınavlar denetlenir. (2) Denetim tamamlandıktan sonra üç adet “Denetim Raporu” en geç 15 gün içinde düzenlenerek raporun biri kursa, biri ilçe millî eğitim müdürlüğüne diğeri ise raporla birlikte il millî eğitim müdürlüğüne sunulur. (3) Denetim sonucu noksanlık tespit edilmiş ise: a) Rapordaki noksanlıklar ile yanlış uygulamalar kurs tarafından en geç 20 gün içerisinde tamamlanarak ve mevzuata uygun şekilde düzeltilerek yazı ile millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. b) Verilen süre sonunda, noksanlık veya yanlış uygulamaların tamamen giderilmediğinin tespiti durumunda, ilgililer hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesi ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre işlem yapılır. (4) Kurslar hakkında düzenlenen inceleme ve soruşturma raporlarında kurslar hakkında düzeltilmesi gereken eksiklikler tespit edilmiş ise bu konular da millî eğitim müdürlüklerince 15 gün içinde kursa bildirilir. Kurs 20 gün içerisinde gereğini yaparak millî eğitim müdürlüğüne bilgi verir. Beyanların doğruluğu MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılmış olan beyanların doğruluğu işlem sonuçlandırılmadan ilgili merci tarafından tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 49 – (1) 3/2/1987 tarihli ve 19361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Eğitim personeli GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında yöneticiler hariç en az bir yıl eğitim personeli olarak görev alan veya halen görevde bulunan eğitim personelinin özlük hakları saklıdır. Geçmiş dönem sertifikalarının geçerlilik süresi GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, düzenlenmiş olan sürücü sertifikaları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde sürücü belgesine dönüştürülür. Süresi içerisinde sınıfına uyan sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erer. Direksiyon eğitim alanları ve direksiyon eğitim araçları GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurslar direksiyon eğitim alanları ile direksiyon eğitim araçlarını bir yıl içinde bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hâle getirirler. Verilen süre içerisinde direksiyon eğitim araçları ile ilgili şartları yerine getirmeyen kursların o sertifikaya ait programları iptal edilir. Önceki dönem kursiyerleri GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, açılan dönemlerde kayıtlı olan kursiyerler hakkında bu Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi hariç, 3/2/1987 tarihli ve 19361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


2014 YILI SÜRÜCÜ BELGESI HARÇLARI 02.01.2012 / 01:46

2014 YILI SÜRÜCÜ BELGESI HARÇLARI A1-A2-F-H 115,10 TL B 346,70 TL C-D-E-G 578,70 TL ULUSLARARASI 373,33 TL SÜRÜCÜ BELGESI KART BEDELI 107,50 TL EHLIYET HARÇLARINIZI, ISBANK-ZIRAATBANK-VAKIFBANK'a EHLIYET SINIFINI BELIRTEREK YATIRIP DOSYANIZA KOYUNUZ.EHLIYET KART BEDELINI MÜRACAAT ESNASINDA TRAFIK TESCIL BÜROSUNA ÖDEYECEKSINIZ...


İLERİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ 05.12.2011 / 02:09

GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ SÜRÜCÜLÜK Trafik kurallarına uymak bir zorunluluktur. Ancak, trafiğe çıkan her sürücü, bu kurallara uymayı bir ilke olarak kabul etmelidir. Hepimiz kuralsızlığın kargaşaya yol açtığını biliriz. Ancak, trafikte kuralsızlık, kazaları, en kötüsü de yaralanma ve ölümleri beraberinde getiriyor. "Yalnızca kuralları bilmekle, hata yapmamakla iyi sürücü olunmaz. Eğer karşındakinin yaptığı hatayı giderebiliyorsan, o zaman iyi sürücü olursun." Bu bölümde; "iyi bir sürücünün" sahip olması gereken kimi özellik ve durumlar ele alınacak... GÜVENLİ BİR SÜRÜŞ İÇİN MERHABA!... Sürücü belgenizi aldınız. Artık trafiğe çıkmaya hazırsınız. O halde, "karayolu"nun trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlar olduğunu lütfen unutmayalım. Trafiğe çıkmak ciddi bir karardır. Sürücü belgesi almış olmak bunun ilk koşulu olsa da, deneyimsizlikler trafiği aksatmamalıdır. Bu nedenle deneyimsiz sürücüler, trafiğin az olduğu saatler ve güzergahları seçmeli, deneyim biraz daha arttığında yoğun trafiğe girilmelidir. Trafik kurallarına uymak bir zorunluluktur. Ancak, trafiğe çıkan her sürücü, bu kurallara uymayı bir ilke olarak kabul etmelidir. Hepimiz kuralsızlığın kargaşaya yol açtığını biliriz. Ancak, trafikte kuralsızlık, kazaları, en kötüsü de yaralanma ve ölümleri beraberinde getiriyor. Öyleyse ne yapmalıyız? *Sürücü koltuğuna oturduğumuz andan itibaren kafamızdaki her şeyi atmalı ve dikkatimizi sadece yola vermeyi bir alışkanlık haline getirmeliyiz. *Lütfen dikkat! Yola zamanında çıkmamışsak, zamanında varmaya çalışmayalım. Telaş kazayı davet eder. Telaş yerine sakinliği, sinirlenme yerine ise hoşgörülü olmayı sağlamalıyız. *Trafiğe çıkardığınız araç bakımlı olmalı. Düzenli bakımı yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak, hem kendimiz hem de diğer insanlar için tehlike oluşturacaktır. *Yine araçta bulundurulması gerekli olan malzemelerin tam olmasına özen gösterilmelidir. *Bu malzemeler, yalnızca bulundurulması zorunlu olduğu için değil, gerçekten gerekli oldukları bilinciyle araca konmalıdır. Malzemeler zaman zaman kontrol edilmelidir. Gerekiyorsa yenileriyle değiştirilmelidir. Yangın söndürme cihazı ise 3 ayda bir kontrol ettirilmelidir. *Ve lütfen yangın söndürme cihazını sürücü koltuğunun yanına kolay erişilebilir bir yere koyalım. Unutmayalım ki, yangın söndürücü bir aksesuar değil, tehlike anında bir cankurtarandır. O nedenle yalnızca standartlara uygun yangın söndürücü satın alalım. HER ŞEY GÜVENLİĞİNİZ İÇİN Emniyet Kemeri: Aracınız size çarpmaz siz aracınıza çarparsınız. Tabii emniyet kemerini takmamışsanız! Emniyet kemerini takmak zorundayız. Ancak, çarpma anında araçtan fırlamamızı veya ölümcül yara almamızı engelleyecek tek şey de işte bu kemerdir. Çarpma sonucu araçtan fırlamışsanız, hep söylene geldiği gibi "emniyet kemeri sıkıyor beni" sözünü belki bir kez daha söyleme şansına sahip olamayacaksınız. Lütfen unutmayınız: "Emniyet kemerleri, tekerlekli sandalyeler kadar sıkıcı ve bağlayıcı değildir." Araç suya gömüldüğünde ya da araçta yangın çıktığında emniyet kemeri bağlı ise ölüm riskinin arttığı kanısı vardır. Oysa, emniyet kemeri takılmadığında çarpma sonucu genelde bilinç kaybı oluşur ve kazazede bu nedenle dışarıya çıkamaz. Kemer takıldığında, başın alacağı darbe azalacağı için, bilinç kaybı oranı azalacaktır. Dolayısıyla bilinci yerinde kazazede, ister su altında olsun, isterse yangın tehlikesi olan araçta, emniyet kemerini açarak dışarı çıkabilecektir. İki küçük uyarı daha: *Emniyet kemeri ne çok sıkı ne de gevşek olmalı. *Kısa mesafelerde bile takılmalı. Ya karşıdan gelenler sizin gibi dikkatli değilse? Koltuk başları sizce aksesuar mı? Çarpmalarda yaralanma ve ölüm nedenleri arasında oldukça önemli yer tutan bir öge de "ikinci darbe" denilen, başın hızla arkaya kaymasıdır. İşte boyun kırılmalarıyla gelebilecek felç ya da ölümleri koltuk başları önler. Tabii emniyet kemeri takılmak kaydıyla... Lütfen onları aksesuar olarak görmeyelim. ÇOCUKLARI TANIYOR MUSUNUZ? Sevgili sürücümüz, sürücü eğitiminden geçtiniz. Saatte 50 km hızla giden bir aracın kaç metrede durabileceğini ya da kavşaklarda ilk geçiş hakkını biliyorsunuz; peki ya çocuklar?... Çocuklara ilişkin her şeyi biliyor muyuz? Çocuk bir şeye yoğunlaşmışsa, diğer tüm nesneler önemini yitirir. Kaçan bir top, ona hızla akan trafiği unutturabilir. Çocuk bir şeyi görüyorsa, gördüğü şey tarafından da görüldüğünü düşünür. Bir aracın ya da minik bir çalının ardından aracınızı görüyorsa, sizin de onu gördüğünüzü sanır. Ayrıca çocuk, otomobillerin farlarını göz yerine koyarak, araçların çevreyi gördüğüne inanır. Ağzı, gözü olan araçların yer aldığı çocuk resimlerini bir hatırlayın isterseniz! Çocukların görüş açısı, kafalarının anatomik yapısı nedeniyle yetişkinlerden daha dardır. Yani size oranla daha dar bir alanı görebilir. Koşan bir köpeğin tüy, kuyruk ve kulaklarına bakarak, hareketini ve hızını algılayabilen çocuk, karşıdan üzerine gelen aracın hareketini ve hızını algılayamaz. Çocukların dikkatleri çok daha çabuk dağılır. Önceden sizi görmüş olmasına karşın, ani bir gelişme, başka bir şeye yoğunlaşmasına yol açabilir ve yaklaşan tehlikeyi unutabilir. Çocukları korna ile uyarmaya kalkışmayınız. Bu dikkatlerini dağıtabileceği gibi, paniğe kapılmalarına da yol açabilir. Öyleyse ne yapmalı? Lütfen yerleşim birimlerinden geçerken, okul ve yaya geçitlerine yaklaşırken hızınızı iyice azaltın ve çok daha dikkatli olun. Sürücülük yaşamınızda çok yararını göreceğiniz bir davranış kuralı daha: "Sağ ayağınızı frene basmak için değil, gazdan çekmek için kullanınız." Ya çocuk aramızdaysa? Genelde öne oturmak isterler. Israrları sizi bıktırmasın. 10 yaşına kadar arkada oturmalarının yararlarını anlatın ve bu durumun yasal bir zorunluluk olduğundan söz edin. Bilgilendirirseniz ikna olacaklardır. Lütfen geleceğimiz ve herşeyimiz olan çocukları düşünelim. YAYALAR... Yayalar trafiğin en güçsüz ögeleridir. Bir yanda hızı yüz kilometreyi bulan ve ağırlığı 1 tona yaklaşan ağırlıktaki metal kütleler, diğer yanda, saatteki hızı 5 kilometreyi bulmayan, ortalama 70 kilogram ağırlığındaki et ve kemikten oluşmuş yaşayan organizmalar... Öyleyse lütfen yayalara karşı biraz daha dikkat!...Özellikle de çocuklara...Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken hızımızı azaltalım. Ve daha da dikkatli olalım. ALKOL ve SİGARA Pek çok kazanın nedeni olan alkol: Alkol miktarı arttığında, kandaki oksijen azalır ve beyin yeterince oksijen alamadığı için fonksiyonlarını kaybetmeye başlar. Denge, görme, işitme fonksiyonlarında zayıflama olur. Yorgunluk, dikkat azalması, hafıza kaybı, intikal eksikliği, uyuşukluk, uyuklama, tepkisizlik, karar yanlışlığı oluşur. Uyarıcı etkileri de vardır alkolün. Korku azalır, kendine güven artar. Aşırı hız isteği artabilir. Lütfen alkollü araç kullanmayalım. Dikkat sigara! Sürücü koltuğunda sigara içmek riski az da olsa tehlikelidir. Sigarayı paketten çıkartmak ve yakmak dikkati bir an da olsa akan trafikten uzaklaştırır. Bu durum özellikle yoğun kentiçi trafiğinde tehlike oluşturur. Eğer kesinlikle sigara yakacaksanız, kırmızı ışıklarda, araç tümüyle durunca gerçekleştirin bu işlemi. Sigaranın külünü, kültablasına bakmadan silkeleyin. Külünüzü kesinlikle açık camdan silkelemeye kalkışmayın. Hava akımı nedeniyle sıcak kül aracın içine yayılabilir ve gözünüze kaçabilir. Eğer herhangi bir nedenle sigaranın ateşi üstünüze ya da koltuğa düşmüşse, onu oradan atmak için can havliyle direksiyon güvenliğini tehlikeye atmayın. Ya yanınızdakinden yardım isteyin ya da aracınızı güvenli bir biçimde yavaşlatarak sağa alın ve tümüyle durduktan sonra ateşten kurtulun. Belki gömleğiniz ya da pantolonunuz yanabilir ama, yanık bir pantolon, çarpışmış bir araçtan daha az can yakıcıdır. Sigara izmariti ve külünü araç dışına atmak yasaklanmıştır. Çevre kirliliğine yol açan bu davranış, bir de sönmemiş sigarayla yapılırsa, yangınlara yol açabilir. Orman yangınlarının bazıları ne yazık ki bu nedenle çıkıyor. Hele akaryakıt istasyonuna girmeden önce sigaramızı mutlaka söndürelim. Söndürmeyen kişileri de uyaralım. Daha da iyisi, gelin sürüş sırasında sigara içmeyip, bu olumsuzlukların tümünden kurtulalım. ARACINIZ TEMİZ Mİ? Bakım kadar periyodik temizlik de önemlidir. Camları, farları, lambaları, aynaları kirli bir araç görüş durumumuzu da olumsuz etkiler. Araç temizliği konusunda size bir kaç önerimiz var: *Aracınızı kendiniz yıkamak istiyorsanız gölgeye park etmenizde yarar var. Böylece, temizlik malzemeleri araç üzerinde hemen kurumaz. *Yıkamada sabun ya da oto şampuanı kullanın. Fırça yerine de gözeneksiz sünger. Fırça ve gözenekli sünger, kum ve tozlarla dolar. Dolayısıyla aracın boyasını çizer. Paspaslar yağlanmışsa yıkayın. Islak olarak yerleştirirseniz aracın tabanında çürümeye yol açarsınız. Dış yıkamaya tavandan başlanmalıdır. Kovanın dibindeki pisliği süngere bulaştırmamak için köpükle yıkamak gerekir. Kurulama temiz bir bezle yapılmalıdır. Yıl boyunca arcınızı zaman zaman tümüyle yıkatmakta yarar vardır. Yıkama sırasında frenler ıslanacağı için tamamıyla kuruyana kadar aracı yavaş kullanmak gerekir. ÇEVRE Çevre konusunda duyarlı olmak gerekiyor. Aşırı yakıt tüketimine yol açabilecek her arızayı vakit geçirmeden gidermeli. Egzoz gazı hem insanları hem de doğayı etkiliyor. En çok da yaşlıları ve bebekleri... Araca gereğinden fazla yük yüklemek, aşırı hızla sürmek, gereksiz aksesuarlar takmak (aracın üstüne bagaj bağlayıp yük almak, fazladan dış aynalar takmak, süsleyici şeyler ilave etmek, öne ve arkaya tamponların altına yere kadar sarkan panel saclar takmak gibi), sıcak havalarda camları sonuna kadar açmak, lastik havalarını kontrol etmemek, gereksiz yere aracı çalışır durumda tutmak, hem yakıt tüketimini arttırır hem de havayı kirletir. Gereksiz yere yapılan sert frenler, ani kalkışlar, hızlı dönüşler, hem lastikleri yıpratır hem de yakıt israfına yol açar. Ayrıca, yol yüzeyinde sürtünen lastiklerden kopan parçacıklar toprağı kirletir. Araçların bakımı tamircilerde yapılmalıdır. Akaryakıt alırken, yağ değiştirirken, bakım ve onarım yaparken yere dökülen yakıt veya motor yağı toprağı kirletecektir. Ayrıca araç yıkarken de çevreyi kirletmemeye özen göstermeliyiz. MÜZİK DİNLEMEYİ SEVER MİSİNİZ? Aman ne olur yüksek sesle dinlemeyelim. Hem diğer araçların uyarı için çalacakları korna sesini duyamayız hem de dikkatimiz dağılabilir. Hele kaset değiştirme işini araçtaki diğer yolculara bırakalım. Yalnız mısınız? Radyo ne güne duruyor?... Bir de camlarımızın ardına sızan müzik çevreyi rahatsız edebilir. Müziği kendimiz dinleyelim başka ortaklar aramayalım. ELİMİZ KORNAYA NE ZAMAN GİTMELİ? *Yakın ileriyi göremediğimiz kavşak, dönemeç ve tepe üstü gibi yerlere yaklaşırken, gelişimizi haber vermek için, *Gerektiğinde karayolunu kullananları uyarmak için, *Gündüz öndeki sürücüye geçme isteğimizi belirtmek için. Bu durumlar dışında korna kullanılmamalıdır. Gereksiz yere kornaya basmak ya da gereğinden uzun basmak çevremizdekileri rahatsız edecektir. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlarda bulundurulması gereken tipte korna ise takılamaz. Korna ayarına da dikkat! YOLCULUK Yerleşim birimi dışında araç kullanmak, yerleşim birimi içinde araç kullanmaktan daha kolay gelebilir size. Ancak bu doğru bir kanı değildir. Yerleşim birimi içinde yeterince deneyim kazandıktan sonra yerleşim birimi dışında araç kullanılmalıdır. Uzun bir yolculuğa çıkmaya karar vermişsek, lütfen aracımızıiyi bir bakımdan geçirelim. Ayrıca, lastiklerimizin hava basınçlarını ölçelim. Dinlenme Unutmamamız gereken bir kural da, ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan araç sürücülerinin karayolunda 24 saatlik bir süre içinde en fazla 9 saat araç kullanabileceğidir. İlk 5 saat sonunda ise 30 dakika dinlenmek gerekir. Bundan sonraki saatlerde yorgunluk daha da artacağı için sık sık molalar vermekte yarar vardır. Özel araç sürücüleri için bir sınırlama olmamasına karşın, onların da 2-3 saatte bir mola vermesinde yarar vardır. Mola yalnızca bizim için değildir Lütfen dayanıklılığımızı direksiyon başında sınamaya çalışmayalım. Bu molalar sadece bizim için değil, ısınmış lastiklerimiz için de gereklidir. Çünkü, araç hızla ve uzun kilometre yol aldığı sürece, lastik içindeki hava devamlı olarak hareket eder. Lastik gittikçe ısınır ve hava basıncı artar. Lastikler orta kısımlarından aşınmaya başlar. Tıpkı fazla şişirilmiş lastiklerde olduğu gibi... Uykunuz gelirse Kalan yolun kısalığı uykuyu engelleyemez. Bu nedenle uykunuz gelirse, uygun bir yerde durup, yarım saat kadar uyuyun. Uyandıktan sonra, açık havada yapacağınız basit birkaç egzersiz çok yararlıdır. Bu koşullarda yarım saatlik uykunuz, 2 saat daha araç kullanmanızı sağlayabilecektir. Durduğunuz yerde koşullar uygunsa, 5-10 dakika toprak ya da çimde yatmanız, vücudunuzda biriken durağan elektriğin boşalmasını sağlayacaktır. Molalar kesinlikle araç dışında geçirilmelidir. Verilen yemek aralarında ise hafif yiyecekler yemek gerekir. Direksiyon başında ise bir şey yemek ya da içmek son derece sakıncalıdır. HAVA KOŞULLARI ve SÜRÜCÜLÜK YAZ: Kış aylarının güç hava ve yol koşullarından çıkan araçların bakımı çok önemlidir. Bahar sonu-yaz başında alınması gereken önlemlerin başlıcaları şunlardır: *Aracın alt bölümü toz ve çamurdan temizlenmelidir. *Soğutma ve yağlama sistemi kontrol edilmeli, gerekli değişiklikler yapılmalıdır. *Soğutma sıvısındaki antifiriz oranı kontrol edilmelidir. *Klimalı araçlarda, klima gazı kontrol edilmelidir. *Fren hidroliği değiştirilmelidir. *Lastiklerin hava ayarları yaz ölçülerinde yapılmalıdır. *Gerekiyorsa lastik değişimleri yapılmalıdır. *Araç uzun süre parkedilecekse güneşlik, mümkünse tente kullanılmalıdır. Yazın araç kullanırken unutulmaması gereken bir kaç nokta: *Camlarınızı açmak yerine havalandırmayı kullanınız. Açık camlar hem aracınızın dengesini bozacak, hem de yakıt tüketimini artıracaktır. *Kaliteli bir güneş gözlüğü yansımaları azaltacağı gibi, gözünüzün yorulmasını da önleyecektir. Hele açık renkli gözlere sahipseniz, "gözlüksüz yola çıkmayın" deriz. *Aşırı sıcak uykunuzu getirebilir. Bu nedenle molalara ve yiyeceklere dikkat etmenizi öneririz. KIŞ: Sonbaharın o güzelim günleri geride kaldı. Siz ve aracınız artık yağmur, kar, çamur, sis, rüzgar ve buzun etkisi altındasınız. Görüş mesafeniz eskiye oranla çok azaldı. Aracınızın bakım ve kontrolleri çok daha fazla önem kazandı. Bu kontrol ve önlemleri şöyle sıralayabiliriz: *Antifrizinizin donma derecesi ayarlanmalıdır. *Termostatın durumu kontrol edilmelidir. *Soğutma sisteminde kaçak olup olmadığı kontrol edilmelidir. *Kalorifer sistemi gözden geçirilmelidir. *Lastiklerin kontrolü ve hava ayarları yapılmalıdır. Kışın kullanacağınız lastiklerin diş derinliği en az 3mm. olmalıdır. *Akümülatör kontrol edilmelidir. *Işık sisteminin ayarları ve şiddetleri kontrol edilmelidir. *Fren sistemi gözden geçirilmelidir. *Aracın boyası gözden geçirilmelidir. *Silecekler ve su püskürtme sisteminin iyi durumda olması gerekir. *Araçta bulundurulması zorunlu olan araç ve gereçlere, patinaj zinciri ve çekme halatını eklemek gerekir. Kış aylarında yollar kaygan ve görüş mesafesi az olduğu için hızın azaltılması gerekmektedir. Lastik değiştirmek için en uygun mevsim sonbahardır. Böylece kışa yeni lastiklerle girme şansı elde edilir. *Islak ve kaygan yollarda hızınızı düşürün. Unutmayın ki durma mesafeniz yaz aylarına oranla daha uzundur. *Su birikintilerinden geçerken hızınızı iyice düşürün. Saatte 40 km'nin üzerindeki hızlar, kızaklanmaya ve aracın kontrolden çıkmasına yol açabilir. *Su birikintilerine olabildiğince tek taraflı girmemeye çalışın. *Yağışlı havalarda erken ve yumuşak fren yapın. Daha da iyisi,sağ ayağınızı frene basmak için değil, gazdan çekmek için kullanın.Uygun vitesin size sağlayacağı kompresyon freni servis freninden daha güvenlidir. *Karlı havalarda yola çıkmadan önce, aracınızın üzerinde biriken karı tümüyle temizleyin, yalnızca camları temizlemekle yetinmeyin. *Gerektiğinde zincir takmaya üşenmeyin. *Buzlanan camları temizlemek için eritici spreyler kullanın. *Aracınızı çalıştırırken, radyatörün önüne koyacağınız bir karton ya da mukavva, aracınızın daha çabuk ısınmasını sağlayacaktır. İlk ısınmayı çok uzun tutmadan, düşük vitesle 1-2 km yol yapmak, aracınızı uygun ısıya getirecektir. *Jigle kullanma, aracın çalışmasını çabuklaştırır. Küçük bir hatırlatma: Kış aylarıyla birlikte, ayağımızı sıcak tutan bot ve çizmeler ne yazık ki, güvenli ve kolay sürüş için tehlike oluşturur. Kalın ve geniş tabanlı bot ve çizmeler, hem pedalları hissetmemizi engeller, hem de bileğimizin esnekliğini azalttığından, pedal hakimiyetini güçleştirir. Tabandaki yivlere dolan kar ve çamurun pedallarda yaratacağı ıslaklık ve kir de cabası. Öyleyse ne yapmalı? Aracınızda bulunduracağınız yumuşak, ince tabanlı bir ayakkabı tüm bu sorunlara çözüm olacaktır. Aracınıza binip inerken yalnızca 1-2 dakika alacak bu değiştirme işlemi, sürüş güçlüğü ve güvensizliğinden daha iyi değil midir? İŞARETLEME Bir kaza klasiği: İşaretlememe ve yanlış işaretleme Kaza nedenleri arsında arızalı aracın taşıt yolundan çıkartılmaması, işaretlenmemesi ya da yanlış işaretlenmesi önemli bir yer tutmaktadır. Pek çok sürücü bir dönemeçten ya da tepe üstünden sonra ansızın karşılarına çıkan arızalı bir aracın yarattığı tehlikeyi yaşamışlardır. Hiç bir işaret koymaksızın ya da taş dizerek, yola ilk yardım çantası, bidon, kriko ve benzeri şeyleri koyarak; üstüpü, eski lastik yakarak yanlış işaretleme yapan araç sahipleri, ne yazık ki ölümcül kazaların sorumlusu olmaktadırlar. Ünlü ralli sürücüsü Renç Koçibey'in de işaretlenmemiş bir araca çarparak yaşamını yitirdiğini hatırlayalım ve lütfen kurallara uygun işaretleme yapalım. Uygun işaretleme, aracın acil uyarı ışıklarını yakarak ve aracın önüne ve arkasına, uygun yerlere reflektör konularak yapılır. Reflektörün bir kenarı 45 cm uzunluğunda eşkenar üçgen biçiminde olması ve her kenarında 5 cm'lik yansıtıcı yüzey bulunması zorunludur. Ayrıca reflektörün, rüzgar nedeniyle devrilmeyecek yapıda ayaklarının olması da kurallardandır. Görüşü kapalı, dönemeç ve tepe üstü gibi yerlerde reflektörün araçtan en az 30 metre uzağa ve diğer sürücüler tarafından en az 150 metreden görülebilecek biçimde yerleştirilmesi zorunludur. Tehlikeli madde taşıyan araçların bozulup yolda kalması durumunda, kesinlikle kırmızı ışıkla işaretlenmesi ve başında beklenerek gözetim altında tutulması zorunludur. ARKA CAM GERİYİ GÖRMEK İÇİNDİR Arka cam sürücülerin geriyi görebilmeleri içindir. Ne var ki, kimi sürücüler arka camın önünü geriyi göremeyecek tarzda kullanmaktadırlar. Camın önündeki bölmeye giyecek, çanta, fotoğraf makinesi, yiyecek ve içecek malzemeleri koydukları gibi gereksiz aksesuarlarla da doldurmaktadırlar. Arka cama çeşitli tip ve boylarda çıkartmalar yapıştırmaktadırlar. Oysa bunların tümü yasaktır. Ve bu yasaklar, trafiğin güvenli bir biçimde yürümesi için konulmaktadır. Arka camın önündeki bölmeye konulan sert cisimler ciddi bir tehlike kaynağıdır. Bu cisimler sert bir frende, yolcuların başlarına bir mermi hızıyla çarparak ciddi yaralanma ve kazalara yol açabilmektedirler. Lütfen biraz daha dikkat! SAVUNUCU SÜRÜCÜLÜK "Yalnızca kuralları bilmekle, hata yapmamakla iyi sürücü olunmaz. Eğer karşındakinin yaptığı hatayı giderebiliyorsan, o zaman iyi sürücü olursun." 1960'lı yıllarda Ankara'da taksi sürücülüğü yapan bir bayana ait bu sözler. Ve bu sözler "savunucu sürücülük" kavramının temel bir ilkesini tanımlıyor: Trafik ancak tüm ögelerinin kaçınılmaz bir uyum içinde olmasını gerektiriyor. Yani siz hata yapmayabilirsiniz, kurallara tümüyle uyarsınız. Ancak, bir başkasının hatası yine ölümcül kazalara yol açabilir. Öyleyse ne yapmalı? "Hakkınızdan vazgeçebilirsiniz; aklınızdan asla!..."İşte savunucu sürücülüğün en temel ilkesi: Hoşgörü. Hata yapanları bağışlayabilirsiniz. Tabi ki aynı yanlışı yinelememesi için uyarmayı gözardı etmeden. Sabır... Eğer gece yarısı boş bir yolda kırmızı ışıkta durduğunuz için size korna çalan, sellektör yapan bir sürücü olursa, lütfen yeşil ışık yanana kadar hareket etmeyin ve ısrarla diğer sürücüye ışığı gösterin. Gerekirse aracınızdan inip, sabırla trafik kurallarının herkesin can ve mal güvenliği için konduğunu anımsatın ona. İyiniyet... İki yönlü bir yolda karşıdan gelen ve sola dönmeye çalışan bir araca yaklaşıyorsunuz. Trafiği tehlikeye düşürmemek koşuluyla, ayağınızı gaz pedalından 1-2 saniye kaldırmakla ve yol verdiğinizi gösterecek bir işaretle, diğer sürücüye dönüş şansı verebilirsiniz. Böylece hem diğer sürücüyü bir sıkıntıdan kurtarırsınız, hem de trafiğin sıkışmasını önlemiş olursunuz. Sıkışık ve çok ağır akmakta olan bir trafik ortamında park yerinden trafiğe katılmaya çalışan bir sürücüye yol vermeniz, size bir şey kaybettirmez; diğer sürücünün riske girmesini engeller. Yakın bir gelecekte yol verdiğiniz insanların, diğer sürücülere, kimbilir belkide size yol verdiğini görmek mutluluğunu da yaşayabilirsiniz. Savunucu sürücü, trafiğin tüm ögelerini kollayan, koruyan ve potansiyel tehlikeleri göz önünde bulunduran sürücüdür. Dolayısıyla trafiğin ögelerinden biri olan karayolu ve elemanlarını da korur. Karayollarının yapım, bakım, onarım çalışmaları, gerekli trafik işaretlemelerinin yapılması milyonlarca liraya mal olmaktadır. Yapılan çalışmalar trafikteki güvenliğimiz içindir. Ancak, kötü kullanım nedeniyle yapılan harcamalar artmaktadır. Yol çizgileri üzerinde araç sürmek nedeniyle, çizgiler kısa sürede silinmektedir. Trafik işaret levhaları üzerine yazı yazmak, çizmek, şekillerini bozmak, yerlerini değiştirmek, hatta ortadan kaldırmak, önlerine görülmelerini engelleyecek şeyler koymak yasaklanmıştır. Ancak ne yazık ki bunlar da yapılmaktadır. İşte savunucu sürücülük, bütün bunları yapmamaktır. ŞEHRİNİZİ TANIYOR MUSUNUZ? Gideceğimiz yeri iyi biliyorsak, kısa mesafeden ve fazla yakıt tüketmeden ve çevreyi daha çok kirletmeden oraya ulaşabiliriz. Bir düşünün, gideceğiniz adresi sora sora bulmaya çalışmak, trafiği aksatacak, yanlış tarifler fazla yol katetmenize neden olacak, yakıt tüketiminiz artacaktır. Üstelik yorulacak ve sinirleneceksiniz. İşte bu nedenle gelin siz de bir şehir planı edinin. Yolda zaman yitireceğinize şehir planı üzerinde biraz zaman yitirin. Bunu lütfen bir alışkanlığa dönüştürelim. SİZİN BİR GÜZERGAHINIZ OLMALI Belirli yollardan gitmek yolu tanımanızı ve olası tehlikeleri bilmenizi sağlar. Bu güzergahı seçerken trafik yoğunluğunun fazla olmamasına dikkat edin. Çünkü, yoğun trafik hem aracınızı hem de sizi yorar. Zaman kaybı, yakıt tüketimi, kazaya karışma riski yoğun olmayan trafikte daha azdır. KARAYOLU HARİTASINI KULLANABİLMEK Yolculuk öncesi gidilecek yer karayolları haritasından saptanmalı. Böylece varmak istediğiniz yerin kaç kilometre olduğunu bilir, hangi yolları kullanacağınıza karar verir ve hatta mola yerlerinizi bile saptayabilirsiniz. Bütün bunlara ek olarak bir de trafik işaretlerine dikkat etmemiz gerekiyor...


SÜRÜCÜ BELGESI 100 CEZA PUANINDAN 2 AY GERI ALINANLAR. 28.05.2010 / 02:29

SÜRÜCÜ BELGELERI 100 CEZA PUANINDAN 2 AY GERI ALINAN SÜRÜCÜ ARKADASLARIMIZA KURSUMUZ TARAFINDAN TRAFIK VE ÇEVRE BILGISI DERSI VERILEREK KURS BITIRME BELGESI MILLI EGITIM MÜDÜRLÜGÜ TARAFINDAN ONAYLANARAK TRAFIK TESCIL BÜROSUNDAN SÜRÜCÜ BELGENIZI GERI ALABILIRSINZZ.


BİLMEK YETMİYOR,UYMAK GEREKİYOR 06.10.2005 / 14:53

Sunu çok iyi bilmeliyiz ki: Araç kullanmayi, trafik isaretlerini, ilkyardim tekniklerini ögrenmek, bilmek yetmiyor. Bunu davranis haline getirmek gerekiyor. Trafik kazalarinda, her yil ortalama 1.409 gencimiz geride kederli aileler birakarak hayatini kaybediyor. 34.660 gencimiz yaralanarak hayatinin kalan bölümünü sakat geçirmeye mahkum oluyor. Bu nedenle her seyden önce, insana sevgiyi, hosgörülü olmayi, kurallara kesinlikle uymayi ahlaki bir deger olarak ögretmek ve bunu davranis haline getirmek zorundayiz. BU GIDIS DURMALIDIR. ÜLKE SORUMLULUGUNU DUYAN HERKES, HER KURUM BU GIDISE SON VERMEK IÇIN ELELE VERMELIDIR. Artik aileleri yasa bogan, insanlarimizi ömür boyu sakat birakan, ülke ekonomisine zarar veren kazalari duymak, görmek istemiyoruz. TRAFIK KAZALARI AYNI ZAMANDA ÜLKE EKONOMISI IÇIN BIR YIKIMDIR. Ülkemizde 1998 yilinda meydana gelen trafik kazalarinin Sosyo-Ekonomik maliyeti 2 katrilyon 883 trilyon TL. dir. Bununla: 100 m2 kalorifersiz 738.116 konut veya 33-40 m genisliginde 2.284 km otoyol veya 300 yatakli 1.085 adet Donatimli hastane veya 100 Hektarlik 2.746 adet organize san. veya 240 ögrenci kapasiteli. 17.265 ilkögretim okulu veya 1500 m2 32.353 adet spor salonu yaptirilabilir. Çocuk ve gençlerimizin, tüm vatandaslarimizin, sorumlu, bilinçli bireyler olarak yetismelerini diliyoruz. KAZALARIN BASLICA NEDENLERI Kazalarin ortaya çikmasinda çesitli ve karmasik faktörler söz konusu olmakla birlikte alkol, yorgunluk, hastalik, asiri sürat, hatali sollama, risk alma, saldirganlik, sorumluluk, öz kontrol gibi tutum, davranis ve kisilik özelliklerindeki eksiklikler nedeniyle bazi kisilerin kaza yapma olasiliklarini artirmaktadir KAZALARA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ DAVRANISLARI . Yapilan arastirmalar dogrultusunda olumsuz sürücü davranislari dört grupta degerlendirilebilir: 1. Trafik Kurallarini Ihlal 2. Dikkatsiz Davranislar 3. Sürücülük ile Ilgili Stres ve Gerginlik 4. Kendine Asiri Güven KAZALARI ARTIRICI RISKLER Yorgun ve uykusuzluk, Düzensiz ve dengesiz çalisma saatleri ve sartlar, Yaz aylari ve sicakligin yüksek oldugu saatler, Araç kullanma sürelerine riayet etmeyerek, dinlenmeden uzun süre direksiyon basinda kalma, Araç içerisinde dinlenilen müzigin türü ve makami ve ses yüksekligi, Araci yeterince havalandirmama, Alinan ilaçlar ve yenilen yemekler, Seker hastaligi bulunan sürücülerin aç olarak uzun süre araç kullanmalari, Serit izleme disiplinine riayet etmeyerek sık sık hatali serit degistirme, Yayalarin hakkina riayet etmeme, Kendini sergilemek ve pervasizlik, Iyi bir sürücü olmayi hedefleyin. Diger sürücüler için bir örnek olun. Örnek sürücü olursaniz digerlerini de egitmis olursunuz. KÖTÜ SÜRÜCÜLER Kirmizi isiktan ve dur levhasindan geçer, Uyusturucu ve alkol alarak araç kullanir, Sık sık hiz limitini asarsaniz, Emniyet kemeri takmaz, Okul tasitlarini geçer ve okul alanlarinda hiz limitine uymaz, Yaya ve okul geçidi ile bisiklet yollarina dikkat etmez, Usulüne uymadan serit degistirir, Yolda çok telaslanir, Araba sürerken çabuk sinirlenir ve sabirsiz olur, Dikkatini araç sürmeye ayirmada güçlük çeker, SIZ LÜTFEN IYI SÜRÜCÜ OLUNUZ. DIKKAT EDINIZ HERKES SIZI IZLIYOR. IYI SÜRÜCÜLER Daima emniyet kemeri takar ve araç içindekilere taktirir, Hiçbir zaman uyusturucu alarak ve alkollüyken araç kullanmaz, Trafik güvenligine uymayan sürücüleri, uygun yerde cep telefonu ile 154 numarali telefona hemen bildirir, Diger sürücülerle kırıcı iliskilere girmez. Onlara el-kol hareketi yapmaz, Hiz limitlerine saygi göstererek araç kullanir, Çikis ve varis zamanini iyi ayarlar. Bu yüzden strese girmez, Serit degistirmekten mümkün oldugu kadar kaçinir. Degistirme durumunda önceden gerekli uyarilari yapar, Okul tasitlarina dikkat eder. Okul çevrelerinde yavas gider, Araç sürerken; dikkatini yol trafigine verir, yemek yemez, okumaz ve cep telefonu kullanmaz, Araba sürmenin sahsi bir faaliyet olmadigini, toplum içinde yapildigini bilir, Sürücü toplumunun sorumlu ve saygin bir üyesi oldugunu bilir ve buna göre hareket eder. SIZI KUTLUYORUZ. T.C. MILLI EGITIM BAKANLIGI Özel Doğan Sürücü Kursu Müdürlügü Özlemimiz: Trafik terörünün ve kazalarinin olmadigi, yürek yakan feryatlarin bittigi bir Türkiye... Hosgörü ve akilciligi siz baslatin, isteyenlere siz yol verin, en çok 5 saniyenizi alir. 50 kez gülümseyerek yol verirseniz, 250 saniye eder. Bir gün bakarsiniz yol verdikleriniz bu sefer size yol vermeye baslar. BUNU BASLATAN SIZ OLUNUZ


 

 

 

Ziyaretçi sayısı :

Zeytinlik Mah. Cumhuriyetçi Sok. (Askerlik Şubesi Sokağı) No:23 BAKIRKÖY/İST
(212) 543 62 60 - 543 62 61 - 542 96 56 - 542 99 56
info@dogansurucukursu.com

Designed By Evrim İÇELLİ